Disclaimer

Disclaimer voor www.compasslease.nl

Compass Lease (Kamer van Koophandel: 08198751), hierna te noemen Compass Lease, verleent u hierbij toegang tot www.compasslease.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Compass Lease behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.compasslease.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Compass Lease.

Beperkte aansprakelijkheid
Compass Lease spant zich in om de inhoud van www.compasslease.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.compasslease.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Compass Lease.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.compasslease.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.compasslease.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Compass Lease nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Compass Lease.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Compass Lease, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacy Policy
Uw gegevens blijven van u!
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
– aan te passen
– te wissen
– over te dragen aan iemand anders.
Stuur uw verzoek naar info@compasslease.nl, dan maken wij het voor u in orde.

Bekijk hieronder de gehele Privacy Policy van Compass Lease.